با سلام
این موضوع فقد برای آشنایی شما عزیزان با شبکه های اجتماعی آترگاتیس می باشد.
فیسبوک برای پلیرهای ایرانی
https://www.facebook.com/Atergatis.ir
فیسبوک برای پلیرهای خارجی
https://www.facebook.com/atergatis.en

تلگرام برای پلیرهای ایرانی
http://telegram.me/Atergatis
تلگرام برای پلیرهای خارجی
http://telegram.me/Atergatis_com

اینستاگرام آترگاتیس
http://instagram.com/Atergatis_com

باتشکر
تیم مدیریت آترگاتیس